Skeppsholmen, lille ø i det centrale Stockholm. 1634-1968 var øen Stockholms flådestation med en lang række militære etablissementer, bl.a. Amiralitetshuset fra 1648. Nu rummer øen skoler, museer og andre kulturinstitutioner, bl.a. Östasiatiska museet, Arkitekturmuseet og Moderna museet (1995). Fra øen er der broforbindelse til Blasieholmen. Skeppsholmkirken, tegnet af Fredrik Blom, benyttes siden 2002 ikke længere til sakrale formål. I 2007 indgår øen i planer om etablering af et nyt Nobelmuseum i Stockholm. Ved Skeppsholmens vestkaj ligger barken af Chapman, der fungerer som vandrerhjem.