Skeletkysten, Skeleton Coast, kyststrækning på det sydlige Afrikas vestside, hvor Namibørkenen når ud til Atlanterhavet. Pga. den kolde Benguelastrøm er klimaet ret køligt og ekstremt tørt. Kyststrækningen er fredet og stort set ubeboet.