Skateholm gravplads, bopladser og gravpladser fra Ertebølle-kulturen (5400-3900 f.Kr.) udgravet i 1980'erne ved Skateholm i Skåne. På øer og odder i en tidligere fjord har flere bopladser været beboet i en ca. 1000-årig periode; tre af disse havde tilhørende gravplads i umiddelbar tilknytning til bopladsen. Undersøgelser af mere end 90 grave viser, at der har været stor variation i gravskikken; fx er den døde blevet placeret både i udstrakt rygleje, sammenbøjet og i siddende stilling. Fundet af ti hunde viser, at disse blev gravlagt med samme omsorg som mennesker. Nogle hunde var således udstyret med gravgaver og bestrøet med rødokker.