Skat Hoffmeyer, 1891-1979, dansk teolog og amatørentomolog. Hoffmeyer var en lærd og aktiv teolog, blev dr. theol. i 1918 og var stiftsprovst, senere biskop, i Aarhus 1931-61. Han blev en central skikkelse i udforskningen af Danmarks fauna af større natsommerfugle, som han beskrev i et trebindsværk (1948-52, 2. udg. i 1960'erne). I kraft af det medrivende sprog og rigdommen på oplysninger stimulerede dette værk et betydeligt opsving i sommerfugleinteressen i Danmark.