Skarresholm, Skarsholm, Skarridsholm, voldsted ved nordsiden af Skarresø. Anlægget består af to rektangulære borgbanker, der er adskilt af en grav; den nordlige er ca. 30 m bred, og den sydlige ca. 16 m bred på topfladen. Mod øst, syd og vest er fundet rester af en omgivende grav og vold. På begge banker er påvist rester af et stenhus foruden spor af andre bygninger. Stedet nævnes første gang i 1329. I 1408 blev Skarresholm solgt til dronning Margrete 1., der antagelig lod stedet nedbryde.