Skansehage, ca. 700 m lang og 250 m bred, græsklædt odde på vestsiden af indsejlingen til Isefjord. Det er en ung geologisk-botanisk dannelse i fortsat udvikling, der har været nøje studeret siden 1934. Ved oddens rod findes rester af en forsvarsskanse fra 1807-14.