Skanderborg Sø

Skanderborg Sø, uregelmæssig, 9 km2 stor sø med Skanderborg by ved den nordøstlige del. De øvrige bredder er kantet af rørsumpe, enge og moser, hvorfra der rejser sig 50-80 m høje skråninger. Søen ligger i en kort, atypisk tunneldal med smeltevandsterrasser. Søbassinet, der er formet af dødisklumper, har ujævn bund og undersøiske klinter.

Søen har tilløb i sydøst fra Ringkloster Å. I søens vestende er der et kort åløb, Tåning Å, til Mossø, og herfra kan vandstanden reguleres. Søens store bugter og halvøer deler den ved snævringer i afsnit. Mod øst ligger Store Sø og Ringkloster Sø med tre holme og dybder på 5-19 m. Centralt findes Hylke Sø, 6-16 m dyb; den er i vest ved en jernbanedæmning skilt fra Vrold Sø, der igen er skilt fra Tåning Sø af vejdæmning.

Skanderborg by med det nedbrudte Skanderborg Slot på Slotsholmen grænser ud til søen på dennes nordside. På Kalvø i søens østlige del og ved Ringkloster har der ligget klostre. Søens bredder har nogle steder taget form af tidligere grusgravning.

Syd og øst for søen er i alt 862 ha fredet (1971, 1976 og 1980). Også et mindre område omkring Skvæt Mølle er fredet (1990).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig