Skalø er en 1 km2 stor moræneø i Smålandsfarvandet. En vejdæmning over landtangen har siden 1869 forbundet Skalø med Fejø. Øen hørte fra 2007 til Lolland Kommune.