Skårupøre Sund er et ca. 4 km langt, 1 km bredt og indtil 1,5 meter dybt fladvand, der adskiller Thurø fra Fyn. Det blokeres mod vest af dæmningen til Thurø og mod øst af et krumoddekompleks ud mod Storebælt.