Skälderviken, bugt på den svenske Kattegatkyst mellem Kullen og Bjärehalvøen. Bugten forurenes jævnlig via Rönne å og Vege å af kvælstof og fosfor fra Skånes landbrug. Kullabergs stejlkyst mod syd og Hallands Väderö mod nord er naturreservater.