Skálholt, gård i det sydlige Island. Skálholt blev i midten af 1000-t. Islands første bispesæde. Bispedømmet omfattede i århundreder ca. 3/4 af Island; resten hørte under Hólar. Skálholt var desuden hjemsted for den ene af Islands to latinskoler. Efter et alvorligt jordskælv i 1785 blev bispesædet flyttet til Reykjavík, hvor det i 1801 blev slået sammen med Hólars. Den ene af Islands ordinationsbiskopper bor i Skálholt.