Sjellebro, overgangssted siden oldtiden over Alling Å nær Auning på Djursland. Der er konstateret stenveje fra jernalderen og to træbyggede veje fra vikingetiden; her rejstes en sten med indhugget maskebillede.