Siraks Bog, Jesus Siraks Bog, er et skrift fra ca. 180 f.Kr. forfattet af en lærd jøde, Jesus, Siraks søn. Det er oversat til græsk ca. 130 f.Kr. og indgår i apokryferne. Dele af hebraiske versioner er fundet i 1900-t. Skriftet indeholder overvejelser over den guddommelige visdom og verdensorden og er domineret af ordsprogsagtige sentenser og formaninger. Det hører til visdomslitteraturen og er beslægtet med Ordsprogenes Bog.