Single Transferable Vote, STV, form for forholdstalsvalg, hvor vælgerne på stemmesedlen markerer præferencer for kandidaterne (1, 2, 3 osv.), som kan overføres mellem kandidaterne, der for at blive valgt skal have opnået et fordelingstal. Når en kandidat er blevet valgt, overføres senere vælgerpræferencer for ham til den næste præference på stemmesedlerne, ligesom de lavest rangerende kandidater udgår en efter en, indtil alle mandater er fordelt. Den første udformning af STV, som i øvrigt kun bruges få steder (bl.a. i Irland), var den danske Andræs metode.