Simula, det første programmeringssprog inden for objektorienteret programmering, udviklet i Norge 1961-67. Simula er en overbygning på Algol med mulighed for definition af klasser og klassehierarkier samt skabelse af objekter. Baggrunden for dets udvikling var et behov for et værktøj til hændelsesstyret simulering, heraf navnet. Den første version, Simula I, var et simulationssprog. Simula 67 er et generelt objektorienteret sprog, hvor simulationsaspektet er underordnet og henlagt til en særlig standardklasse. Simula har haft stor betydning for udviklingen af den objektorienterede tankegang i programmering og systemudvikling.