Simplikios, 500-t. e.Kr., græsk filosof, en af de sidste hedenske nyplatonikere. Han var født i Lilleasien og studerede først hos Ammonios i Alexandria, siden hos Damaskios i Athen. Da hedensk undervisning blev forbudt i 529, tog han kortvarigt til Persien; senere førte han en indædt kamp mod Filoponos' kristeliggørelse af filosofien. Hans egne lærde Aristoteleskommentarer er en hovedkilde til ældre græsk filosofi.