Simon Søjlehelgen, gr. Symeon Stylites, ca. 390-459, oldkristen asket, der levede på en 20 m høj søjle i det nordlige Syrien, hvorfra han prædikede for de tusinder, der ofte var samlet om ham. Han fik flere efterlignere, se stylitter.