Simon Episcopius, Simon Bisschop, 1583-1643, hollandsk teolog; arminianernes ordfører på Dordrechtsynoden 1618-19. Efter at være vendt tilbage fra landsforvisning var han fra 1634 professor ved arminianernes nyoprettede præsteskole i Amsterdam. Episcopius fik også som ekseget betydning for eftertiden.