Sima Guang, 1019-1086, kinesisk statsmand og historiker; forfatter til det banebrydende værk Zizhi Tongjian om Kinas historie. Han besad indflydelsesrige poster ved hoffet i 1060'erne og ledede oppositionen mod den radikale Wang Anshi. Sima Guang stod for en konservativ politik, der lagde vægten på moralsk lederskab og reform af eksisterende institutioner.