Silvesterpatentet, (1. led ty. 'nytårsaftensdag'), østrigsk lov fra 31.12.1851 med forfatningskarakter. Efter at revolutionerne i Det Habsburgske Rige 1848-49 var blevet nedkæmpet, ønskede regeringen under ledelse af F. von Schwarzenberg forfatningsmæssige ændringer. Forfatningen af 4.3.1849, der aldrig var trådt formelt i kraft, blev ophævet sammen med en række grundlæggende borgerrettigheder med undtagelse af ligheden for loven og ophævelsen af bøndernes underdanighedsforhold. Silvesterpatentet blev grundlaget for den nye østrigske enevælde.