Sillende er en betegnelse for Sønderjylland, som anvendes i De Frankiske Rigsannaler i 815 i formen Sinlendi og i Ottars rejseberetning fra slutningen af 800-tallet.