Sigurd Orla-Jensen, 1870-1949, dansk videnskabsmand, fabriksingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt 1893, forstander for den schweiziske mejeriforsøgsstation 1903-06, professor i bioteknisk kemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1906-46. Han var pioner inden for forskningen i mælkesyrebakteriers systematik og fysiologi (hovedværk The Lactic Acid Bacteria, 1919) og i enzymatiske og mikrobielle processer i mejeriproduktionen. Lærebogen Mælkeri-Bakteriologi (1912) var væsentlig for mejerifolks forståelse for mikroorganismernes betydning.