Sigtryg, dansk konge, som i første halvdel af 900-t. nævnes på to runesten i Hedebyområdet (se Hedebystenene). Stenene er rejst af hans mor, Asfrid Odinkarsdatter; som hans far nævnes Gnupa.