Siddha Yoga Dham, religiøs bevægelse, hvis lære baseres på yoga og meditation, grdl. af Paramahansa Muktananda (1908-82) tidligt i 1970'erne. Siden 1985 har organisationen været ledet af en kvinde, Gurumayi (egl. Malti Shetty, f. 1954). Siddha Yoga Dham har været virksom i Danmark siden 1993, hovedsagelig i højere sociale lag, og er repræsenteret i ca. 50 lande med op mod 200 centre. I Danmark er der ca. 50 fast tilknyttede medlemmer.