Shippers' Council, organisation, der repræsenterer transportkøberes (shippers') interesser, især over for offentlige myndigheder, EU, linjekonferencer og andre udbydere af godstransport til søs, ad vej, jernbane eller luftvej. De nationale Shippers' Councils samarbejder og varetager i fællesskab interesserne i EU via European Shippers' Council i Bruxelles. Den danske organisation, Danish Shippers' Council, der i Danmark anvender navnet Erhvervenes Transportudvalg, repræsenterer Dansk Industri, Det Danske Handelskammer og Landbrugsraadet.