Shinichi Suzuki, Suzuki Shinichi, 1898-1998, japansk violinpædagog. I 1930'erne og 1940'erne udviklede Shinichi Suzuki på baggrund af studier i Tyskland Suzukimetoden, der bygger på den antagelse, at børn kan lære musik, som de lærer deres modersmål. Metoden er auditiv, baseret på imitation og gentagelse. Den anvendes ved undervisning i forskellige instrumenter og er vidt udbredt, også i Danmark.