Sheffers streg, (efter den amerikanske logiker Henry Maurice Sheffer, 1883-1964), logisk konstant, der betegnes med I, "uforenelig med". Hvis p og q er udsagn, er pIq falsk, hvis både p og q er sande, og sand i alle øvrige tilfælde. Alle sandhedsfunktionelle konstanter kan defineres alene ud fra Sheffers streg.