Shao Yong, 1011-1077, kinesisk nykongfuziansk filosof, som videreførte traditioner, der kan føres tilbage til Chen Tuan. Shao Yongs filosofi består af kosmologiske og metafysiske konstruktioner, som forbinder sig til Yi Jing, men også er inspireret af buddhismen. Han lagde stor vægt på "at observere ting" for derved at få kendskab til de kosmiske principper, som menneskesindet er en del af.