Shannon Ø, ø ud for Nordøstgrønlands kyst nordøst for Daneborg; 1280 km2, ubeboet. Området rummer en del arkæologiske bopladsfund. 1910-12 måtte Alabamaekspeditionen med bl.a. Ejnar Mikkelsen overvintre to gange her, da deres skib var blevet skruet ned af isen. De overlevede bl.a. pga. depoter, som var blevet udlagt til en amerikansk ekspedition i 1901.