Shannon, Irlands længste flod; 260 km lang og afvander 15.695 km2. Floden har sit udspring i Cavan i NV-Irland og løber mod syd. Det meste af dens løb er i lavlandet med sump og moser; flere steder breder flodløbet sig ud og danner egentlige søer, fx Lough Allen, Lough Ree og Lough Derg. Floden er forbundet til Royal Canal og Grand Canal, der tidligere var vigtige forbindelsesled mod øst til Det Irske Hav. Vest for Limerick munder floden ud i et 113 km langt og 15 km bredt estuarie med forbindelse til Atlanterhavet. Langs med flodmundingen er inddæmmede landområder, hvor bl.a. den internationale lufthavn Shannon ligger. I 1800-t. var Shannon en vigtig vandvej; i dag anvendes den bl.a. til vandkraft syd for Lough Derg.