Shanhai Jing, Bogen om bjerge og have, anonymt kinesisk geografisk værk i 18 sektioner, som synes affattet på forskellige tidspunkter fra 300-t. til 100-t. f.Kr. Bogen meddeler datidens viden om områder i og uden for Kina, deres landskaber, historie, folkeslag, produkter, fauna og flora, mineraler, medicin og rusgifte, guder, shamaner og ofringer. Dens beretninger om fremmede folk uden hoveder, med meterlange ører, vinger eller andet har paralleller hos bl.a. Herodot, Strabon og Plinius d.æ.