Shanghaidialekten, sydlig kinesisk dialekt, se wu.