Sextus Pompejus, ca. 67-35 f.Kr., romersk general, søn af Gnaeus Pompejus. Han blev i 43 f.Kr. øverstkommanderende for flåden, men samme år erklæret for fredløs. Pompejus bemægtigede sig herefter Sicilien, hvorfra han hærgede Italien og lagde forhindringer i vejen for kornforsyningen til Rom. Triumvirerne tog ham i 39 f.Kr. til nåde, men derpå beskyldtes han for forræderi. Efter nederlag til lands og til søs blev han taget til fange og henrettet.