Seveso-direktivet, EU-direktiv, vedtaget i 1982 som reaktion på miljøulykken i den norditalienske by Seveso med henblik på at begrænse skader ved uheld med større mængder af farlige stoffer. Direktivet blev i 1996 erstattet af det 2. Seveso-direktiv. Efter direktivet skal virksomheder, der opbevarer eller anvender større mængder eksplosive eller giftige stoffer, udarbejde en intern beredskabsplan i tilfælde af uheld. Samtidig skal myndighederne på grundlag af virksomhedens oplysninger og en offentlig høring vedtage en ekstern beredskabsplan, om hvordan borgerne skal forholde sig i tilfælde af uheld. Myndighederne har pligt til at informere borgerne om planerne. Direktivets forpligtelser er i den danske gennemførelse delt mellem de lokale miljømyndigheder, de lokale brandmyndigheder, politiet og Beredskabsstyrelsen. Formentlig som konsekvens heraf savnes i Danmark de beredskabsplaner, der kræves i direktivet.