Serridslevgård, hovedgård (sædegård) 6 km nordøst for Horsens, kendt fra 1346. Den trefløjede hovedbygning, der i dag rummer herregårdspension, består af to enkle sidefløje, antagelig fra første halvdel af 1700-t., og en hovedfløj fra 1777 i nyklassicistisk stil, som tilskrives Anders Kruuse. Det delvis bevarede, aksefaste haveanlæg med terrasser fra 1770'erne har barokkens vide perspektiv, men er ellers anlagt som en af de tidligste danske haver i romantisk landskabelig stil.