Sergej Platonov, 1860-1933, russisk historiker, professor ved universitetet i Sankt Petersborg 1899, medlem af Ruslands videnskabsakademi fra 1908. Platonovs speciale var den såkaldte forvirringsperiode 1598-1613. Hans hovedværk er Skitser til forvirringens historie i den russiske stat i 16.-17. århundrede (1899). Platonov var grundlæggende apolitisk, og hans værker var baseret på omfattende arkivforskning. Hans lærebøger, bl.a. Ruslands historie fra 1909, blev brugt helt op i Sovjetperioden. Han var overbevist om personlighedens rolle i historien og skrev i 1920'erne flere biografier om forskellige zarer. Platonov tog i 1927 sin afsked fra universitetet i protest mod udviklingen i Sovjetunionen. I 1930 blev han arresteret på en falsk anklage om delagtighed i et antisovjetisk komplot. Han døde i eksil i Samara.