Serbien og Montenegro (Historie)

Serbien og Montenegro. Jugoslavien før 1992 og 1992-2006.

.

Serbien og Montenegro (Historie), Forbundsrepublikken Jugoslavien blev officielt dannet med vedtagelsen af statens forfatning den 27.4.1992 af parlamentarikere fra Serbien og Montenegro. De to republikker var da de eneste tilbageværende delstater i den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, efter at republikkerne Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Makedonien 1991-92 havde meldt sig ud. Denne udmeldelse blev anerkendt af udlandet, senest af USA den 7.4.1992, hvorved det nye Jugoslavien længe i medierne blev betegnet som "Restjugoslavien". Landet gjorde fra begyndelsen krav på at overtage det gamle Jugoslaviens plads i de internationale organisationer, men blev behandlet som en ny stat og stillet uden for organisationerne. Yderligere var landet 1992-95 underkastet en række økonomiske, politiske og kulturelle sanktioner pga. støtten til serberne i Bosnien-Hercegovina. Ganske vist trak det nye Jugoslavien serbiske-montenegrinske styrker ud af Bosnien i maj 1992, men det efterlod rigeligt med materiel til de bosniske serbere, som også fremover støttedes af Jugoslavien i deres kamp for et serbiskdomineret Bosnien.

De udenlandske sanktioner blev en voldsom og stigende belastning, inflationen steg drastisk og nåede i december 1993 op på 3-4% i timen. Allerede i maj 1993 havde regeringen brudt med de bosniske serbere, uden at det dog havde overbevist udlandet. Sanktionerne hævedes først efter Jugoslaviens aktive medvirken ved fredsforhandlingerne i Dayton, USA, og i Paris nov./dec. 1995. Forhandlingerne resulterede i en samlet fredsaftale om fremtiden for Bosnien-Hercegovina og det 1991-98 serbiskkontrollerede Østslavonien. Men Jugoslavien blev ved med at have en del uafklarede mellemværender med de tidligere jugoslaviske republikker og med udlandet.

Den vigtigste magtposition Jugoslavien var præsidentposten i Serbien, som 1989-97 var beklædt af Serbiens tidligere kommunistiske partichef, nu leder af Det Serbiske Socialistparti, Slobodan Milošević. Han lod sig i juni 1997 vælge til forbundspræsident for Jugoslavien, da forfatningen forbød hans genvalg til præsidentposten i Serbien.

Milošević samarbejdede i begyndelsen med ultranationalistiske partier, samtidig med at hans regering opretholdt sit greb om de offentlige medier, militæret og det talstærke og veludrustede politi. Store politiske demonstrationer i 1993 blev slået ned med hård hånd. Derimod undlod regeringen af hensyn til udlandet at gribe hårdt ind mod demonstrationer i Beograd og andre store byer i december 1996 og januar 1997, efter at oppositionspartierne havde fået deres valgsejre underkendt i en række valgkredse. Men den politiske situation var stadig meget spændt, dels pga. dårlig økonomi og udbredt arbejdsløshed, dels pga. modstand mod regeringspartiets stærke greb om samfundsapparat og medier.

Læs videre om unionen Serbien og Montegeros endeligt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig