Serbien og Montenegro (Geografi - Erhverv)

Serbien og Montenegro (Geografi - Erhverv), Mindre end 1/4 af befolkningen er beskæftiget ved landbrug, og produktionen foregår mange steder på små brug. De mest produktive findes på de frugtbare jorder i Vojvodina. Her dyrkes hvede og majs samt sukkerroer, tobak og andre industriafgrøder. Hertil kommer bl.a. vin, frugt og grønt. Serbien og Montenegro har en betydelig produktion af foder, som sammen med græsningsarealerne i bjergegnene er grundlaget for kvægavl. Metal- og elektronikindustri samt kemisk industri har et betydeligt omfang; en stor del af virksomhederne er koncentreret i byerne langs floden Morava. Landene har mange naturlige råstoffer; bl.a. findes brunkul ved Beograd, kobber ved Bor og naturgas og olie i Vojvodina.

Landbrug er det vigtigste erhverv i Montenegro. Desuden er turismen langs Adriaterhavskysten vigtig. Byerne Budva og Herceg-Novi tiltrak tidligere mange turister fra det øvrige Europa, men erhvervet har lidt under krigene på Balkan og de dårligere forbindelser til udlandet, som er en følge af sanktionspolitik og nye statsgrænser. Turisterhvervet har dog siden begyndelsen af 2000-t atter været i vækst.

Generelt fortsætter Serbien og Montenegro en økonomisk udvikling i retning af et skift væk fra landbrug og industri og hen imod en servicebetonet økonomi, idet udviklingen følger de mere udviklede økonomier. I 2004 udgjorde industrien ca. 27% af økonomien, landbruget 17% og servicesektoren de resterende 56%. De to republikker har dog markant forskellige økonomiske strukturer. Serbien har en større landbrugssektor, især baseret på den nordlige provins Vojvodina, og en omfattende produktionssektor, der omfatter bl.a. tekstilindustri. Den meget mindre montenegrinske økonomi er mere orienteret mod serviceerhverv, inklusive turisme, og er specialiseret inden for fremstilling af få produkter, fx aluminium. Landets økonomiske situation har dog været præget af vanskeligheder med at omstille fra det planøkonomiske system, karakteriseret ved store og forældede statsvirksomheder, til et mere fleksibelt system med små og mindre private virksomheder. Inflationen er efterhånden kommet ned under 10%, men der er stadig omfattende arbejdsløshed (31% i 2004).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig