Serbien og Montenegro, Srbija i Crna Gora, 1992-2003 Jugoslavien, stat på Balkanhalvøen, der opstod i 1992 ud fra det "Restjugoslavien", dvs. delstaterne Serbien og Montenegro, der var tilbage, da den øvrige del af den langt større jugoslaviske folkerepublik efterhånden var blevet til fire selvstændige lande (Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Makedonien). Staten beholdt navnet Jugoslavien, indtil den i 2003 blev afløst af den løsere union Serbien og Montenegro. Efter at en folkeafstemning i Montenegro i maj 2006 gav flertal for montenegrinsk selvstændighed, blev unionen mellem Serbien og Montenegro opløst.