Serbien (Religion), Især for den religiøse del af befolkningen hænger national og etnisk identitet sammen med religiøst tilhørsforhold. Den serbiske og montenegrinske befolkningsgruppe er tilknyttet den serbiske ortodokse kirke, der er landets største trossamfund. Kirken er autokefal, dvs. at den har sit eget overhoved, og er ledet af det serbiske patriarkat og synoden i Beograd. I Vojvodina er serbere, rumænere mfl. ortodokse, men fx den ungarske befolkning er romersk-katolsk eller reformert. Grænseregionerne mellem Serbien og Montenegro rummer en betydelig slavisktalende muslimsk befolkning. Protestantiske retninger og jødedommen har meget begrænset udbredelse. I 1990'erne blev vilkårene for fri religionsudøvelse blevet forbedret i Jugoslavien, og især den ortodokse kirke har nydt godt af denne forandring.