Serapeum, gravplads for de hellige Apistyre (se Apis) i Saqqara, Egypten, se Serapis. I tonstunge granitsarkofager (65-70 t) blev de balsamerede Apistyre lagt i underjordiske gallerier på hhv. 68 m og 198 m i længden. Et dødetempel for tyrene var tilknyttet anlægget. Begravelserne kan spores tilbage til midten af det 18. dynasti, men de anlæg, der ses i dag, er væsentlig senere.