Sequoya, (cherokee Sikwayi), George Gist, ca. 1760-1843, opfinderen af det indianske sprog cherokees skriftsystem. Sequoya blev født i Tennessee som søn af en europæisk handelsmand og en mor, der var halvt cherokee. Han lærte aldrig at tale eller skrive engelsk, men synet af europæiske bogstaver inspirerede ham til at opfinde et skriftsystem for sit modersmål, cherokee. Arbejdet tog ca. ti år, men da systemet, der kom til at bestå af 85 stavelsestegn, var færdigt ca. 1819, og Sequoya med held havde afprøvet det på sin seksårige datter, kom det snart i brug, bl.a. til udgivelsen af en ugentlig avis (fra 1828) og en bibeloversættelse (1860); det er stadig i brug omkring 2000.