Sengokuperioden, periode i Japans historie cirka 1467-1568. Tiden var præget af lensherrer, der bekrigede hinanden og byggede borgbyer for at styrke og beskytte deres magt. Flere oprør, ofte med baggrund i Jodoshinshu-buddhismen, brød ud i perioden. Under indflydelse af især zenbuddhistiske klostre voksede handelen med udlandet, og der skete en udvikling og forfinelse af for eksempel teaterformen no og teceremonien.