Senatus Populusque Romanus, (lat. 'senatet og det romerske folk'), SPQR, vending, benyttet af romerne til at betegne to grundpiller i Romerrigets politiske system: Senatet og det romerske folk; folket var dem, der kunne stemme på de romerske folkeforsamlinger, dvs. alle voksne mandlige romerske borgere.