Sem er Noas ældste søn i Det Gamle Testamente (1. Mosebog, 5,32). Han beskyttede sammen med broderen Jafet Noa mod Kam (1. Mosebog, 9,20-27) og blev stamfader til mange af Jordens folkeslag. Abraham nedstammede fra Sem. Betegnelsen semitisk er afledt af Sem.