Selvstyrkelses-bevægelsen, kinesisk politisk og kulturel bevægelse i sidste halvdel af 1800-t. Ideologien blev i 1860 fremlagt i en række essays af Feng Guifen (1809-74). Kina skulle tage ved lære af udlandet på de militære, tekniske og naturvidenskabelige områder, men grundlæggende bevare sine traditionelle kongfuzianske værdier. Ledende statsmænd som Zeng Guofan og Li Hongzhang førte på flere områder idéerne ud i praksis med gode resultater. Med hovedsigte på styrkelse af militæret blev en begyndende industrialisering iværksat, og der blev sendt studerende til udlandet. Men konflikter med selv samme udland og nederlaget for De Hundrede Dages Reformer i 1898 svækkede bevægelsen.