Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, SFAH, stiftet i 1970 med det formål at fremme forskning i og formidling af arbejderbevægelsens historie; ca. 500 medlemmer (1999). Selskabet har gennem en udstrakt publikations- og seminarvirksomhed været en dynamo på området. Indtil 1994 udgav selskabet Årbog for arbejderbevægelsens historie og Arbejderhistorie; i 1995 blev de slået sammen til Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik.