Selskabet for dansk skolehistorie, stiftet 1966 på initiativ af bl.a. professor Roar Skovmand. Selskabet har siden 1967 udgivet Årbog for dansk skolehistorie, fra 1984 under navnet Uddannelseshistorie. I 1976 blev professor Vagn Skovgaard-Petersen formand for selskabet.