Selskabet for dansk Kulturhistorie, stiftet 1936 i København på initiativ af bl.a. Chr. Elling, der som modvægt til universiteternes beskæftigelse med dansk politisk historie ville fremme studiet af dansk kulturhistorie, især efter 1500. Ud over sit primære formål, at samle en kreds af forskere fra forskellige fag til videnskabelige drøftelser, har selskabet udgivet tidsskriftet Kulturminder (1939-79). Medlemstallet må ikke overstige 35.