Sejet Planteforædling, interessentskab oprettet 1947 under navnet Landbrugets Kornforædling, siden 2005 ejet af Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Carlsberg Selskabets formål er at drive forædling af landbrugsplanter, særlig korn, herunder især at forbedre sorters kvalitetsegenskaber mht. dyrkning og senere anvendelse. Virksomhedens hovedsæde er forædlingsgården Strandløkke i Sejet ved Horsens, hvor der er bygget væksthuse og indrettet laboratoriefaciliteter, og hvor sorterne afprøves i markforsøg.